Vodní Filtry

Víceúrovňová filtrace eSpring™ - používá filtr s lisovaným uhlíkovým blokem a UV lampou. Omezuje výskyt více než 160 kontaminantů včetně více než 145 potenciálně zdraví škodlivých kontaminant.Třífázový systém na úpravu pitné vody kombinuje zavedené špičkové technologie. Patentovaný* uhlíkový filtr zachycuje částice 300–500krát menší, než je lidský vlas. (*Patentováno v Itálii; Pozn.: Lidský vlas má obvykle průměr 60 až 100 mikronů.) Technologie okamžitého náběhu – UV lampa uvnitř vložky filtru se spíná pouze tehdy, když otočíte kohoutkem, díky čemuž proudí studená voda neohřátá UV zářením.

Reverzní osmóza - je nejlepší prakticky využívanou filtrační technologií, jaká je v současnosti k dispozici. Je to celosvětově nejčastěji používaná technologie při čištění a výrobě balených vod. Je účinná při odstraňování nebo v podstatné míře snížení velmi široké škály cizorodých látek. Z veškeré technologie používané při filtraci vody má největší rozsah odstranění kontaminace. Reverzní osmóza umožní odstranění částice tak malé jako jednotlivé ionty. Póry v membráně reverzní osmózy jsou jen o velikosti 0,0005 mikronů (bakterie jsou od 0,2 do 1 mikronu & viry jsou o velikosti 0,02 do 0,4 mikronů)

 
JASYKO s.r.o., Purkyňova 45, 612 00 Brno, tel.: 541 210 108, jasyko@jasyko.cz

Hodnocení zákazníků:

+